Fotowoltaika

Fotowoltaika

 

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY “SIATEX” ARTUR FERT
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Tytuł projektu:

Zakup i uruchomienie rozwiązań OZE w przedsiębiorstwie Zakład Produkcyjno-Handlowy “SIATEX” Artur Fert

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów produkcyjnych i usługowych poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Projekt obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania OZE w zakresie instalacji systemu fotowoltaicznego do produkcji energii z OZE wykorzystywaną na własne potrzeby o maksymalnej mocy łącznie do 210 kWp wraz z wdrożeniem systemu zarządzania energią w oparciu o rozwiązania TIK

zgodne z normą PN-EN ISO 50001:2012

 

Dofinansowanie projektu z UE: 614 250,00 PLN