Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy,

że

Firma: Artur Fert Zakład Produkcyjno-Handlowy SIATEX, ul. Lipska 63, 22-400 Zamość w 2014 roku

podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Działanie 1.3

Podniesienie konkurencyjności firmy Siatex poprzez wprowadzenie innowacji technologicznej

Umowa o dofinansowanie nr : 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-011/11

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały środki trwałe pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe usługi:

  1. Siatka leśna o szerokości 2,5 m
  2. Siatka leśna o szerokości 2,2 m
  3. Panel ogrodzeniowy o wzmocnionych parametrach wytrzymałościowych, spełniający określone normy bezpieczeństwa

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 3 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.